خاک ورز مرکب
برای خاک ورزی اولیه و مهیا کردن محیط مناسب برای جوانه زدن بذر ، استحکام ریشه و کاهش علف های ، کاهش فرسایش بدون جابجایی خاک ، نگهداری رطوبت خاک و هزینه اولیه تولید را کم می کند. خصوصیات دستگاه:طرح دستگاه...

تاریخ انتشار : 1399/4/29/ نمایش : 544 / نظرات : 0

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر