بذرکار وریزدانه کار جفت دیسکی جدید
شرکت ماشین سازی کریمیان طراح جدید و انحصاری بذرکار وریزدانه کار جفت دیسکی می باشد این دستگاه دارای قبلیت های بهتری نسبت به بذرکارهای قلمی می باشد.۱-فشار کمتری برای تراکتور وارد می شود۲-شکافت زمین کمتر...

تاریخ انتشار : 1399/7/24/ نمایش : 1677 / نظرات : 0

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر