بذرکار غلات کود کار و ریزدانه کارagri20
برای کشت ریزدانه ها مانند کلزا، یونجه، کنجد و همچنین بذر غلات گندم و جو خصوصیات دستگاه:دستگاه دو منظوره بوده و برای کشت ریزدانه و غلات مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت کشت همزمان کود و بذر که باعث افزایش...

تاریخ انتشار : 1399/4/29/ نمایش : 1376 / نظرات : 0

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر