بذرکار کشنده طرح روسی
برای کشت غلات و حبوبات در مزارع دیم و آبی خصوصیات دستگاه:قابلیت تنظیم کارنده ها با استفاده از سیستم هیدرولیک کشت بذر و کود بطور مستقیم ، تنظیم عمق بصورت تکی ، شیار بازکن تبری طرح کشت مستقیم ، لوله های...

تاریخ انتشار : 1399/4/29/ نمایش : 1691 / نظرات : 0

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر